Kyousou Giga

Author: Todo Izumi
Artist: mercre
Synopsis: